МЕНЮ
КОШНИЦА

Общи условия

Oбщи условия за ползване на виртуален магазин „NINE-ONE.EU
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от “
СТУДИО 91” ЕООД услуги на потребителите на виртуалния магазин „NINE-ONE.EU“, и урежда отношенията между “СТУДИО 91” ЕООД и потребителите на магазина.

За осъществяване на поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията. Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси, описана в цялата секция ПОМОЩ в сайта.

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

Чрез регистрацията в електронния магазин „NINE-ONE.EU”, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от фирма “СТУДИО 91” ЕООД.
Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от “
СТУДИО 91” ЕООД чрез сайта „NINE-ONE.EU
Част втора се отнася до потребителите, които желаят “
СТУДИО 91” ЕООД да изработи по техен проект щампиран артикул.
Част три е насочена към потребителите, желаещи да участват в услугата, наречена „партньорска програма“
Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „
NINE-ONE.EU” по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
СТУДИО 91” ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ „NINE-ONE.EU“. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
СТУДИО 91” ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

Изпълнител по договора за изработка е фирма “СТУДИО 91” ЕООД, Булстат:BG 206556333, седалище и адрес на управление София, Бул. „инж. Иван Иванов“ 80.
Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „
NINE-ONE.EU”, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.
Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн „
NINE-ONE.EU“, собственост на Изпълнителя.
Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
Избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, които е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки.
Създадени с помощта на предоставения от Изпълнителя „Редактор за уникални продукти“.
Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.
Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.
Възможните начини за плащане са:
Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
Доставката на щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения по негов проект щампирана артикул по реда и условията на настоящия договор.
Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез Редакторът за уникални продукти.
както и други, неизброени подробно.
Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
Чрез връщане на сумата, платена по договора.
Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

ЧАСТ ТРЕТА – Общи условия за участниците в партньорската програма

С регистрацията за услугата, наречена „Партньорската програма“, предоставяна от фирма “СТУДИО 91” ЕООД чрез интернет сайта „NINE-ONE.EU”, наричан за краткост „Търговец“, потребителите на услугата, наричани за краткост „Партньори“, се съгласяват със следните общи условия за ползване на „Партньорската програма„.

Предмет на услугата

Участник в „Партньорската програма“ на търговеца може да бъде всеки собственик или администратор на интернет страница /сайт/, попълнил коректно формата за регистрация, предоставил коректно своите данни, дееспособен за това според българското законодателство.
Търговецът се задължава да заплати фиксирана сума в размер на 2 лв за всеки артикул, продаден чрез интернет сайтът „
NINE-ONE.EU” на клиент, препратен от партньор.

Валидни начини за препращане

Партнъорът участва в програмата чрез поставяне на рекламен банер или хипервръзка към управлявания от Търговеца сайт – „NINE-ONE.EU”, както и чрез всички други начини, отговарящи на добрите нрави и законът.

Система за отчитане на препратените клиенти

Системата за отчитане на валидните препращания е алгоритъм, предоставен от Търговеца, подробно описан в раздел „Помощ“ на интернет сайтът „NINE-ONE.EU”, и съгласявайки се с настоящите общи условия, партньорът заявява, че разбира механизма на отчитане и е съгласен поръчките от валидно препратените клиенти, както и сумите, които търговецът му дължи, да се отчитат посредством тази система.

Начин на плащане

Партньорът е длъжен да изготви фактура за съответната сума и да я изпрати на търговеца, като сумата се превежда по посочената сметка в 5 дневен срок от получаване на фактурата.
Плащания към партньори – физически лица, става единствено след сключване на валиден граждански договор за извършване на услуга по смисъла на ЗЗД, съгласно българското законодателство.
След изплащане на парите по сметка на партньора, алгоритъмът за управление на „партньорската програма“ извършва отбелязване на сумата като изплатена.

Какви данни събираме за Вас?

 

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 

Когато си създавате акаунт в NINE-ONE.EU, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име;

Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на NINE-ONE.EU като: снимка, пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща и пр.;

Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и пр.

 

Освен това ви предлагаме да се регистрирате в платформата на NINE-ONE.EU чрез Вашия профил във Facebook. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на NINE-ONE.EU. Можете да разгледате политиките за конфиденциалност на Facebook като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

 

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно 

 

Бисквитки и подобни технологии

 

Използваме "бисквитки" (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език и да Ви предоставяме подходящи реклами. "Бисквитките" са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои "бисквитки" или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате  задават или имат достъп до "бисквитки". Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги / Платформа може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно "бисквитките", които използваме, моля, вижте нашата Политика относно "бисквитките" и подобни технологии

 

Данни от трети страни или от публично достъпни източници 

 

Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни [и публични източници], както е посочено по-долу: 

 

i. Конкретни технически данни и информация за използването на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни;

ii. Данни, събирани от прочит на бисквитки, данни от рекламни мрежи като например Adroll и други подобни;

iii.  Данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези  профили достъп до нашите услуги в Платформата.

 

Колко време пазим Вашите лични данни?

 

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в NINE-ONE.EU. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

 

 

На кого изпращаме Вашите лични данни?

 

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

доставчици на куриерски услуги;

доставчици на платежни/ банкови услуги;

доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

застрахователни компании;

доставчици на ИТ услуги;

други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

 

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

Към кои държави предаваме вашите лични данни?

 

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

 

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

 

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

 

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

 

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

 

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. NINE-ONE.EU непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността  на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на NINE-ONE.EU в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. Освен това гарантираме, че всички данни за плащанията са кодирани чрез SSL технология.

 

 

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.